Header image

Site tools

Contact

Contactadres
secretaris NVKC  
Universitair Medisch Centrum Groningen Huispostcode BA21
Postbus 30001 9700 RB Groningen
   
   
Contact E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

Namens het bestuur wil ik u hierbij uitnodigen voor de ALV van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie. Deze zal plaatsvinden op 14 november 2018 vanaf 12:30 tot 14.00 in Bioscoop Cineworld te Beverwijk.

Hierbij willen we graag de wetenschappelijke vergadering van de NVKC bij u aankondigen.

Deze zal gehouden worden op woensdag 14 november 2018 in Beverwijk. De presentaties zullen onder andere over brandwondenzorg en wondzorg bij kinderen gaan.

Zoals altijd zal deze middag afgesloten worden met een Algemene Leden Vergadering.

Definitieve programma en uitnodiging zullen volgen na de zomervakantie.

Met vriendelijke groet,

Volgt u de meldcode? 

 De signalering van kindermishandeling en huiselijke geweld in het ziekenhuis kan beter.  Inmiddels bent u bij wet verplicht de Meldcode de volgen. Maar hoe passen we deze toe? 

De call voor het onderzoeksprogramma 'Leading the Change' is geopend. Dit programma biedt mogelijkheden voor zorgevaluatieonderzoek. Een zorgevaluatie evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. Eén van de voorwaarden is dat het onderwerp op de kennisagenda van de NVvH is opgenomen. Het maximaal aan te vragen budget bedraagt

Op donderdag 22 maart 2018 vindt de CASH 3 Kinderchirurgie plaats in het UMCG. Aansluitend wordt daar op 23 maart de ALV van de NVKC gehouden.

CASH-3K
Datum: 3 November 2017 
Plaats: Amsterdam (VUmc)
Inschrijving via: rr.gorter@vumc.nl 

Pagina's