Header image

Site tools

Contact

Contactadres
secretaris NVKC  
Universitair Medisch Centrum Groningen Huispostcode BA21
Postbus 30001 9700 RB Groningen
   
   
Contact E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

Graag willen we bij u de volgende ALV en wetenschappelijke vergadering aankondigen

Deze plaatshebben op donderdag 21 maart 2019 in Maastricht. Op woensdag 20 maart zal de CASH  plaatsvinden, ook in Maastricht.

Volgt u de meldcode? 

 De signalering van kindermishandeling en huiselijke geweld in het ziekenhuis kan beter.  Inmiddels bent u bij wet verplicht de Meldcode de volgen. Maar hoe passen we deze toe? 

De call voor het onderzoeksprogramma 'Leading the Change' is geopend. Dit programma biedt mogelijkheden voor zorgevaluatieonderzoek. Een zorgevaluatie evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. Eén van de voorwaarden is dat het onderwerp op de kennisagenda van de NVvH is opgenomen. Het maximaal aan te vragen budget bedraagt

Op donderdag 22 maart 2018 vindt de CASH 3 Kinderchirurgie plaats in het UMCG. Aansluitend wordt daar op 23 maart de ALV van de NVKC gehouden.

Pagina's