Header image

Site tools

Contact

Zoeken

Inloggen

Wetenschap

Wetenschap

Er zijn voortschrijdende inzichten dat appendicitis uit twee entiteiten bestaat, een complexe vorm waarbij er neiging tot necrose en perforatie is en een simpele vorm zonder progressief karakter. In de APAC trial wordt uitgezocht of deze simpele vorm, die veel voorkomt op de kinderleeftijd, even goed kan worden behandeld met een conservatieve behandeling als met een operatieve behandeling.

In deze niet geblindeerde multicenter non-inferiority randomized controlled trial randomiseren wij 334 kinderen van 7 tot en met 17 jaar tussen en appendectomie of een behandeling met antibiotica (48 uur intraveneus gevolgd door 5 dagen oraal).

Het primaire eindpunt is het aantal complicaties, secundair wordt er uitgebreid gekeken naar kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

De trial is begin 2017 gestart en is momenteel actief in 12 centra door heel Nederland.

Voor meer informatie kijk op www.APACtrial.nl of neem contact op met het onderzoeksteam.

Dhr. Max Knaapen, arts-onderzoeker, APACtrial@AMC.nl

Dr. Ramon Gorter, hoofdonderzoeker, rr.gorter@vumc.nl

Dr. Roel Bakx, hoofdonderzoeker, r.bakx@amsterdamumc.nl

 

 

HERNIIA trial

In deze (inter)nationale prospectieve multicenter gerandomiseerde studie onderzoeken wij de effectiviteit en kosteneffectiviteit van contralaterale exploratie tijdens unilateraal liesbreukherstel in kinderen jonger dan zes maanden. Daartoe randomiseren wij 768 kinderen jonger dan zes maanden tussen unilateraal liesbreukherstel zonder contralaterale exploratie en unilateraal liesbreukherstel met contralaterale exploratie. De operatie (open ingreep) en opname verlopen verder geheel volgens lokale procedures/protocol. Indien een Metachrone Contralaterale Inguinale Hernia (MCIH) (of ipsilateraal recidief) ontstaat, zal een tweede operatie worden uitgevoerd.

Na een follow-up duur van één jaar worden alle kinderen eenmalig teruggezien op de polikliniek in het eigen ziekenhuis. Primaire uitkomstmaat is het totaal aantal operaties uitgevoerd in dat jaar. Daarnaast evalueren we het verschil in complicaties, kwaliteit van leven, de gemaakte kosten voor de patiënt en de kosten voor de maatschappij.

De studie is begin 2019 van start gegaan en we verwachten deze binnen een looptijd van drie jaar af te kunnen ronden.
Voor meer informatie over de HERNIIA trial kunt u terecht op www.HERNIIA.nl.

Voor overige vragen of interesse in deelname van uw ziekenhuis aan deze trial kunt u contact opnemen met de onderzoeksgroep,

K. Dreuning, projectleider/uitvoerend onderzoeker (HERNIIA@amc.nl / k.m.dreuning@amsterdamumc.nl)
Dr. J.P.M. Derikx, coördinerend onderzoeker (HERNIIA@amc.nl / j.derikx@amsterdamumc.nl)
Prof. dr. L.W.E. van Heurn, hoofdonderzoeker (HERNIIA@amc.nl / e.vanheurn@amsterdamumc.nl)
 

 

Onderzoek: CAPP studie

De CAPP studie is een landelijke prospectieve cohort studie met als doel het vergelijken van verschillende behandelingen voor complexe appendicitis bij kinderen (<18 jaar). Onder andere zal hierbij worden gekeken naar de optimale benadering (laparoscopisch of open) en de behandeling bij een appendiculair abces of infiltraat op verschillende leeftijden (antibiotica met evt. drainage of direct een operatie). Recent heeft de CAPP studie hiervoor subsidie ontvangen van ZonMw in het kader van zorgevaluatie (call Leading the Change).

Momenteel zit de studie nog in de voorbereidende fase, waarbij er reeds 14 ziekenhuizen definitief toegezegd hebben om te participeren. Tevens zullen binnenkort hopelijk nog eens 20 geïnteresseerde centra aansluiten.

Voor meer informatie over de CAPP studie kunt u terecht op: www.CAPPstudie.nl

Of bij de onderzoeksgroep,

P. van Amstel, coördinerend onderzoeker (CAPP@amc.nl / p.vanamstel@amsterdamumc.nl)

Dr. R.R. Gorter, hoofdonderzoeker (CAPP@amc.nl / r.r.gorter@amc.uva.nl)