Header image

Site tools

Contact

Contactadres
secretaris NVKC  
Universitair Medisch Centrum Groningen Huispostcode BA21
Postbus 30001 9700 RB Groningen
   
   
Contact E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Over de NVKC

Over de NVKC

De NVKC is een subvereniging van de Nederlands Vereniging voor Heelkunde. De vereniging bestaat uit chirurgen die een vervolgopleiding Kinderchirurgie hebben gevolgd (of volgen) en werken in een van de kinderchirurgische centra en uit chirurgen met bijzondere belangstelling voor chirurgie bij kinderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging secretariaatkinderchirurgie@umcg.nl