Header image

Site tools

Contact

Zoeken

Inloggen

Over de NVKC

Over de NVKC

De NVKC is een subvereniging van de Nederlands Vereniging voor Heelkunde. De vereniging bestaat uit chirurgen die een vervolgopleiding Kinderchirurgie hebben gevolgd (of volgen) en werken in een van de kinderchirurgische centra en uit chirurgen met bijzondere belangstelling voor chirurgie bij kinderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging secretariaatkinderchirurgie@umcg.nl