Header image

Site tools

Contact

Zoeken

Inloggen

CASH 3K Kinderchirurgie 2 april 2020

CASH 3K Kinderchirurgie 2 april 2020

Op donderdag 2 april 2020 vindt de CASH 3K Kinderchirurgie plaats in het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.

De dag erop zijn de wetenschappelijke vergadering en ALV van de NVKC. (zie bijlage)

Inschrijving CASH 3 is VOL geboekt.

 

 

Geachte leden van de NVKC,

In navolging van het advies van de Federatie Medisch Specialisten t.a.v. het Corona virus zullen alle bijeenkomsten van de NVKC in ieder geval tot 10 april worden opgeschort. Dit impliceert dat ook de aankomende A.L.V. en de CASH cursus zullen komen te vervallen. Indien gewenst kan eventueel via het Bureau van de NVvH via Zoom een vergadering op afstand gepland worden. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn die de NVKC aangaan zullen wij deze uiteraard zo snel mogelijk communiceren. Namens het bestuur wens ik iedereen veel sterkte!
Voor de CASH 3 zal een nieuwe datum worden vastgesteld en de deelnemers worden hierover geinformeerd.