Header image

Site tools

Contact

Contactadres
secretaris NVKC  
Universitair Medisch Centrum Groningen Huispostcode BA21
Postbus 30001 9700 RB Groningen
   
   
Contact E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Zorgevaluatie: Call Leading the Change geopend

Zorgevaluatie: Call Leading the Change geopend

Zorgevaluatie: Call Leading the Change geopend

De call voor het onderzoeksprogramma 'Leading the Change' is geopend. Dit programma biedt mogelijkheden voor zorgevaluatieonderzoek. Een zorgevaluatie evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg. Eén van de voorwaarden is dat het onderwerp op de kennisagenda van de NVvH is opgenomen. Het maximaal aan te vragen budget bedraagt
€ 600.000,-. Er worden maximaal 15 projecten gehonoreerd vanuit de 14 verenigingen die nu een kennisagenda hebben. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. U kunt uw interesse in één van deze onderwerpen kenbaar maken bij de Werkgroep Zorgevaluatie. U dient hiervoor het formulier 'vooraanvraag zorgevaluatie' in te vullen en te mailen naar a.nutma@heelkunde.nl, de deadline is 15 februari a.s. De werkgroep adviseert het NVvH bestuur over de namens de NVvH in te dienen onderwerpen. Vervolgens besluit de subvereniging wie de aanvraag gaat uitwerken en het onderzoek gaat uitvoeren. Hierbij zal naar een brede, landelijke samenwerking worden gestreefd.

Meer informatie over LtC, de kennisagenda en het format van de vooraanvraag vindt u hieronder:

- Procedurebrief
- Vooraanvraag zorgevaluatie
- Top 28 Kennishiaten NVvH