Header image

Site tools

Contact

Contactadres
secretaris NVKC  
Universitair Medisch Centrum Groningen Huispostcode BA21
Postbus 30001 9700 RB Groningen
   
   
Contact E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

STANDPUNT TAV CORONA VIRUS (COVID 19)

STANDPUNT TAV CORONA VIRUS (COVID 19)

STANDPUNT TAV CORONA VIRUS (COVID 19)

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERCHIRURGIE

Momenteel krijgen we een aantal vragen binnen van bezorgde ouders van kinderen met een kinderchirurgische aandoening mbt het Corona virus. Hieronder staat een samenvatting van de meest gestelde vragen en de antwoorden.

Zijn onze kinderen (inderdaad) extra vatbaar ?

Het coronavirus is een virus dat net als vele andere virussen waar jonge kinderen last van hebben luchtwegklachten kan veroorzaken. Kinderen die door hun aandoening meer gevoelig zijn voor luchtwegproblemen – zoals kinderen met slokdarmafsluiting, middenrifbreuk (CHD) en (aangeboren) longafwijkingen – kunnen mogelijk heftiger reageren op een infectie, maar vooralsnog lijkt het dat kinderen veel minder heftig ziek worden van het Corona-virus. Zij kunnen het virus echter wel verspreiden. Over het algemeen genomen vermeldt het RIVM (https://www.rivm.nl/) dat ouderen en mensen met een hart- of longaandoening waarvoor ze ook het advies krijgen een griepvaccinatie te halen gerekend moeten worden tot de kwetsbare groepen.


Hoe moet je handelen wanneer ze verschijnselen zouden krijgen ?

Het is verstandig om de adviezen van het RIVM te volgen (https://www.rivm.nl/). Dit kan lastig zijn bij kinderen met slokdarmatresie, CHD en (aangeboren) longafwijkingen, omdat zij toch al meer hoestklachten hebben dan andere kinderen. Het is dus belangrijk om extra alert te zijn op andere symptomen zoals koorts en algemeen ziek zijn. Neem dan laagdrempelig contact op met de huisarts (of behandelend kinderarts).


Is het verstandig onze kinderen van school thuis te houden ?

Hiervoor gelden ook de richtlijnen van het RIVM en de overheid (https://www.rivm.nl/). Deze kunnen per dag veranderen. Inmiddels is van overheidswege besloten de scholen vanaf 16 maart gedurende 3 weken te sluiten.


Heeft thuisisolatie zin? Zowel voor kind met slokdarmatresie, CDH of (aangeboren) long afwijking als broers/zussen en ouders.

Hiervoor gelden ook de richtlijnen van het RIVM.


Als ze Corona hebben: wat is de behandelmethode bij slokdarm atresie met een zwakke luchtpijp (tracheomalacie) en kinderen met andere luchtweg of  long afwijkingen ?

Voor een infectie met het coronavirus geldt eigenlijk hetzelfde als voor infecties met alle andere virussen die luchtwegproblemen geven. Hiervoor zal je direct hebben met je behandelend kinderarts.

Stel dat ziekenhuizen vol liggen; krijg je dan zuurstoffles mee naar huis?

Per situatie zullen behandelende medisch specialisten kijken wat mogelijk is. Hij/zij zal kijken wat het beste voor uw kind zal zijn.


Überhaupt is er soms weinig vertrouwen in een streekziekenhuis: kun je met dit soort kinderen direct contact opnemen met een kinderchirurgisch centrum?

Het is zeer begrijpelijk dat er veel vragen en onzekerheden zijn over het Corona virus. Zoals al hierboven gezegd is het belangrijk om de algemene adviezen te volgen. De algemene informatie gelden zeker ook voor kinderen met een slokdarmatresie, CDH of (aangeboren) longafwijking.

Ook de streekziekenhuizen zijn goed op de hoogte van het te volgen beleid en zullen zo nodig contact opnemen met een van academische ziekenhuizen en kinderchirurgische centra uit hun regio.

Als uw kind ziek wordt en er twijfels zijn over de te volgen stap in de behandeling, kunt u aan de dokter van uw kind (huisarts of kinderarts) vragen contact op te nemen met het behandelend kinderchirurg in het academisch kinderziekenhuis.

 

Waar kan ik betrouwbaar informatie halen ?

De meest betrouwbare informatie vindt u op:

RIVM site: https://www.rivm.nl/

NVK site: https://www.nvk.nl/Nieuws/articleType/ArticleView/articleId/2431/NVK-standpunt-Het-coronavirus-COVID-19-en-kinderen

Overheidsite: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs

Daarnaast kunt altijd bij twijfel contact opnemen met uw huisarts, behandelend kinderarts of behandelend kinderchirurg.