Header image

Site tools

Contact

Contactadres
secretaris NVKC  
Universitair Medisch Centrum Groningen Huispostcode BA21
Postbus 30001 9700 RB Groningen
   
   
Contact E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Save the date NVKC ALV 21 maart 2019 en Wetenschappelijke vergadering 20 maart 2019

Save the date NVKC ALV 21 maart 2019 en Wetenschappelijke vergadering 20 maart 2019

Save the date NVKC ALV 21 maart 2019 en Wetenschappelijke vergadering 20 maart 2019

Graag willen we bij u de volgende ALV en wetenschappelijke vergadering aankondigen

Deze plaatshebben op donderdag 21 maart 2019 in Maastricht. Op woensdag 20 maart zal de CASH  plaatsvinden, ook in Maastricht.

Tijdens deze ALV zal er een wisseling in het bestuur plaats vinden. Lideke van der Steeg zal afscheid nemen als voorzitter en worden opgevolgd door Jan Hulscher. Dit betekent dat er een plek vrij komt in het bestuur voor een academisch kinderchirurg. We roepen bij deze een ieder die belangstelling heeft voor deze positie op zich te melden bij de huidige secretaris van het bestuur, Jan Hulscher. Dit kan in principe tot het moment van de ALV. De procedure is zo dat wanneer zich meer dan  1 kandidaat meldt er tijdens de ALV, nadat de kandidaten zich hebben voorgesteld, gestemd zal worden over het nieuwe bestuurslid.

Verder willen we graag tijdens deze dag ruimte geven aan de jonge onderzoekers binnen de kinderchirurgie. Er zal ruimte gecreëerd worden binnen het programma voor een presentatie van de beste kinderchirurgische publicaties en de beste kinderchirurgische proefschriften van afgelopen jaar.  In deze twee categorieën kan vervolgens door de aanwezigen gestemd worden voor het beste proefschrift en de beste publicatie . Deze zullen een prijs krijgen. Over de procedure zullen wij u apart informeren.

Definitieve invulling van de wetenschappelijke vergadering volgt op een later moment. In principe zal het thema wat meer academisch georiënteerd zijn.

Graag zien wij u 21 maart in Maastricht!

Het bestuur NVKC