Header image

Site tools

Contact

Contactadres
secretaris NVKC  
Universitair Medisch Centrum Groningen Huispostcode BA21
Postbus 30001 9700 RB Groningen
   
   
Contact E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

NVKC; vragenformulier complexe appendicitis - verzoek om deel te nemen

NVKC; vragenformulier complexe appendicitis - verzoek om deel te nemen

NVKC; vragenformulier complexe appendicitis - verzoek om deel te nemen

Geachte leden van de NVKC,

Recentelijk is door de NVVH de kennisagenda opgesteld waarin kennishiaten zijn opgenomen. Deze onderwerpen dienen verder onderzocht te worden om de zorg te evalueren en verder te optimaliseren. Hierin zijn enkele onderwerpen opgenomen die aangedragen zijn door de NVKC. Een van de onderwerpen is “ de optimale behandeling van complexe appendicitis bij kinderen.” In 2010 is er een richtlijn opgesteld, waarin enkele aspecten van deze behandeling zijn opgenomen, maar waar hooggradig bewijs nog ontbreekt. O.a. gaat het om de optimale benadering (open of laparoscopisch) en wat te doen bij een appendiculair abces of infiltraat op verschillende leeftijden (percutaan draineren + AB of direct opereren).

Op dit moment zijn wij bezig om een prospectieve landelijke database studie op te zetten waarbij alle kinderen 0-17 jaar oud met een complexe appendicitis in geregistreerd worden om de zorg van deze kinderen te evalueren en hen te vervolgen. Hierbij zullen wij kijken naar verschillende subtypen binnen de complexe appendicitis als ook verschillende leeftijden. De totale zorg zal worden geëvalueerd en zal o.a. bestaan uit: complicaties, re-interventies, opnamedagen, kosten, kwaliteit van leven etc. Deze studie wordt opgezet samen met Stichting Kind en Ziekenhuis.

Graag zouden wij u als leden willen vragen of u wilt participeren in deze studie. Indien u dit wilt, geven wij u graag meer informatie en zullen wij u ook het protocol opsturen. Zoals gezegd gaat het ons om zorgevaluatie. Wij hebben ervoor gekozen om niet te randomiseren tussen verschillende behandelingen. Samen met uw patiënt kunt u dus kiezen voor een behandelstrategie. De patiënten en hun behandeling als uitkomst zullen centraal in een online database worden geregistreerd. Daarnaast zullen de patiënten enkele malen een aantal vragenlijsten in moeten vullen.

Vragenformulier;

Om een en ander voor wat betreft de huidige zorg inzichtelijk te maken hebben wij een vragenformulier betreffende de behandeling van complexe appendicitis in uw centrum toegevoegd. Graag zouden wij u willen vragen om deze in te vullen (kost u maximaal 5-10 minuten) en aan ondergetekende wilt retourneren.(rr.gorter@vumc.nl / r.r.gorter@amc.uva.nl)

Dit onderzoek wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie. Wij hopen dat u allen wilt meedoen aan deze studie om de chirurgische zorg voor kinderen in Nederland verder te optimaliseren.

Met vriendelijke groet,

Names de onderzoeksgroep, Namens het bestuur van de NVKC

Dr. Ramon Gorter dr. Jan Hulscher

Hoofdonderzoeker appendicitis onderzoek

Secretaris bestuur NVKC

Kinderchirurgisch centrum Amsterdam

Email: r.r.gorter@amc.uva.nl / rr.gorter@vumc.nl

Tel: 020-5669111 Pieper: 58380

Mob: 06-14171086