Header image

Site tools

Contact

Zoeken

Inloggen

de wetenschappelijke vergadering en ALV van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie

de wetenschappelijke vergadering en ALV van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie

de wetenschappelijke vergadering en ALV van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie

Op 28 oktober staan de wetenschappelijke vergadering en ALV van de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie gepland.

Gezien de recente ontwikkelingen op Covid-gebied heeft de NVKC besloten het programma in online-vorm te laten plaatsvinden.

Zie bijgevoegd zowel het programma voor de wetenschappelijke vergadering als de agenda voor de ALV.
Aanmelden moet via een mail naar janny.vanrennes@radboudumc.nl. Voor het opstellen van de presentielijst is aanmelding plus het vermelden van BIG-nummer in deze aanmelding nodig.
Na aanmelding zal daags voor de vergadering een link verstuurd worden voor het inloggen. Tijdens de vergadering zal daadwerkelijke online aanwezigheid worden geverifieerd.
Helaas betekent dit dat de mensen die zich in een eerder stadium hebben aangemeld alsnog een nieuwe mail met BIG-nummer dienen te sturen. 

Ook de CASH 3K vindt alleen in digitale vorm plaats (29 oktober). Aanmelden en/of vragen kunnen via hendtversteegh@hotmail.com.

>Programma

>Agenda ALV