Header image

Site tools

Contact

Contactadres
secretaris NVKC  
Universitair Medisch Centrum Groningen Huispostcode BA21
Postbus 30001 9700 RB Groningen
   
   
Contact E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Corona virus

Corona virus

Corona virus

Geachte leden van de NVKC,

In navolging van het advies van de Federatie Medisch Specialisten t.a.v. het Corona virus zullen alle bijeenkomsten van de NVKC in ieder geval tot 10 april worden opgeschort. Dit impliceert dat ook de aankomende A.L.V. en de CASH cursus zullen komen te vervallen. Indien gewenst kan eventueel via het Bureau van de NVvH via Zoom een vergadering op afstand gepland worden. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn die de NVKC aangaan zullen wij deze uiteraard zo snel mogelijk communiceren. Namens het bestuur wens ik iedereen veel sterkte!